Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Sprinkler, släcklösningar – Vi släcker innan brandkåren kommer

En sprinkleranläggning kontrollerar eller släcker bränder i 98% av fallen. Det är bättre än någon annan brandskyddsåtgärd. Ett automatiskt sprinklersystem är alltid redo att skydda ditt liv och din egendom – dygnet runt, året om.

Installation av sprinkleranläggningar

Bravida hjälper till med allt inom sprinkleranläggningar – hela vägen från underlag inför investeringsbeslut till installation och efterföljande service. Våra erfarna konstruktörer tar fram sprinklerlösningar som både är kostnadseffektiva och anpassade till förutsättningarna i din verksamhet.

Hållbart släcksystem med vattendimma

Som ett komplement till traditionella sprinkleranläggningar, erbjuder vi även hållbara släcklösningar med vattendimma. Släckning med vattendimma är ett mer hållbart alternativ då det inte kräver lika stor mängd vatten, dessutom minskar risken för vattenskador, eftersom vattenflödet är betydligt lägre. Den minskade vattentillgången gör också att rördimensionen kan minskas.

Hur fungerar släckning med vattendimma?

 • Vattendimma släcker bränder genom att sprida mycket små vattendroppar (mindre än 1 mm), vilket gör att släckeffektiviteten ökar och vattenbehovet minskar.
 • Vattendropparna skapas när ett högt vattentryck strömmar ut genom små munstycksöppningar.
 • Vattendimman förångas sen snabbt i brandlågorna och kyler branden. 
Regelverket för vattendimsystem i korthet

Regelverket SBF 503:1 innehåller krav på:

 • Projektering, installation, driftsättning och underhåll.
 • Projektering ska utföras av certifierad behörig ingenjör samt att installation och driftsättning ska utföras av en certifierad anläggarfirma.
 • Tredjepartsbesiktning ska utföras av certifierat besiktningsföretag; dels leveransbesiktning efter installation och därefter årligt återkommande revisionsbesiktningar.
 • Utbildade anläggningsskötare ska se till att anläggningen hålls i fullgod drift samt att vecko-, kvartals- och årskontroller utförs i enlighet med underhållsplanen. Alla kontroller ska noteras i en kontrolljournal

 

Service av sprinkler och släcklösningar

Behöver du – exempelvis anpassa din sprinkleranläggning eller släcklösning med vattendimma till nya hyresgäster, uppdatera dokumentation, utbilda anläggningsskötare eller utföra systematiskt underhåll och funktionsprover, då ordnar vi det för dig. Oavsett din anläggnings ålder eller fabrikat tar vi hand om din anläggning för att säkerställa funktion och dokumentation.

Inom sprinkler och släcklösningar
hjälper vi till med:

 • Projektering, konstruktion och dokumentation
 • Total- och utförandeentreprenader
 • Om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar
 • Systematiskt underhåll och funktionsprov
 • Uppdatera dokumentation

Vi konstruerar och bygger anläggningar i enlighet med Svenska/Europeiska normer SBF/SS-EN 12845 eller amerikanska standarder som NFPA eller FM Global.

Bravida är certifierat för sprinkler av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering), både på individnivå och på företagsnivå. Vår personal har många års erfarenhet inom området.


Fråga oss, vi hjälper dig!

 • Sprinkler Stockholm, telefon: 08-602 30 10
 • Sprinkler Norr, telefon: 090-15 26 00
 • Sprinkler Syd, telefon: 042-12 05 90
 • Sprinkler Väst, telefon: 0320-20 71 70
 • Sprinkler Mitt, telefon: 019-23 23 90
 • Sprinkler Göteborg, Kungälv: telefon: 073-821 83 22

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravida kontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller stort.