Sprinkler Remote – ett livsviktigt distansjobb

Med Bravida Sprinkler Remote kan du optimera kontroll och efterlevnad av din sprinkleranläggning. Allt på distans. Dokumentation och spårbarhet ökar och du kan vara trygg med att anläggningen fungerar med bästa förutsättningarna. Resursbehovet och miljöbelastningen minskar vi direkt.

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Vad är Bravida Sprinkler Remote?

I grunden handlar sprinkler remote om:

1

Förändringar kan åtgärdas
före ett driftstopp.

2

Kontroller utförs digitalt enligt regelverket och du kan enkelt följa arbetet.

3

Dokumentationen uppdateras och finns alltid tillgänglig digitalt för alla dina fastigheter.

Många droppar små – hållbart släcksystem med vattendimma

Genom mycket små vattendroppar ökar släckeffektiviteten och minskar samtidigt behovet av vatten. Vattendimma är den hållbara sprinklerlösningen som också sänker risken för efterföljande vattenskador rejält. Den minskade vattentillgången gör också att rördimensionen kan minskas.

Här berättar vi mer om vattendimma

Hur fungerar släckning med vattendimma?

1

Vattendimma släcker bränder genom att sprida mycket små vattendroppar (mindre än 1 mm). Vilket gör att släckeffektiviteten ökar och vattenbehovet minskar.

2

Vattendropparna skapas när ett högt vattentryck strömmar ut genom små munstycksöppningar.

3

Vattendimman förångas sen snabbt i brandlågorna och kyler branden.

Konstruktion och installation av sprinkleranläggningar

Hela vägen från konstruktion och underlag inför investeringsbeslut till installation med och efterföljande service. Våra erfarna konstruktörer tar fram sprinklerlösningar som både är kostnadseffektiva och anpassade till förutsättningarna i din verksamhet.

Bravida utför installation av sprinkleranläggningar

Service av sprinkler och släcklösningar

Behöver du – exempelvis anpassa din sprinkleranläggning eller släcklösning med vattendimma till nya hyresgäster, uppdatera dokumentation, utbilda anläggningsskötare eller utföra systematiskt underhåll och funktionsprover, då ordnar vi det för dig. Oavsett din anläggnings ålder eller fabrikat tar vi hand om din anläggning för att säkerställa funktion och dokumentation.

 

Det här erbjuder vi dig inom sprinkler och släcklösningar

  • Projektering, konstruktion och dokumentation.
  • Total- och utförandeentreprenader.
  • Om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar.
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov.
  • Uppdatera dokumentation.

Ring oss om du vill prata sprinklersystem


Regelverket för vattensystem SBF 503:1 innehåller krav på:

  • Projektering, installation, driftsättning och underhåll.
  • Projektering ska utföras av certifierad behörig ingenjör samt att installation och driftsättning ska utföras av en certifierad anläggarfirma.
  • Tredjepartsbesiktning ska utföras av certifierat besiktningsföretag; dels leveransbesiktning efter installation och därefter årligt återkommande revisionsbesiktningar.
  • Utbildade anläggningsskötare ska se till att anläggningen hålls i fullgod drift samt att vecko-, kvartals- och årskontroller utförs i enlighet med underhållsplanen. Alla kontroller ska noteras i en kontrolljournal.

Standarder och certifiering

Vi konstruerar och bygger anläggningar i enlighet med Svenska/Europeiska normer SBF/SS-EN 12845 eller amerikanska standarder som NFPA eller FM Global. Bravida är certifierat för sprinkler och vattendimma av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering), både på individnivå och på företagsnivå. Vår personal har många års erfarenhet inom området.