Med energioptimering blir både du och miljön en vinnare

Hur välfungerande din verksamhet än är, finns det alltid besparingar att göra. Strömlinjeforma varje del av fastighetens belysning, kyla, värme eller ventilation. Spara energi och kostnader årligen. Låt oss på Bravida ge förslag på lösningar och göra konkreta insatser. Energikostnad är löpande vilket gör energioptimering till en investering både för dig och för miljön.

Energioptimering är ett proaktivt arbete

Felinställda anläggningar, gamla system eller smutsiga rör är inget ovanligt inom olika verksamheter. För att inte tala om droppande kranar och otäta fönster i äldre fastigheter. En bristande översyn och problem som inte åtgärdas i tid. Det finns alltid utrymme för förbättring. Vi tar gärna ett helhetsgrepp från projektering till energikartläggning och installering av exempelvis värmesystem eller ventilation. Vi hjälper dig med:

  • Status- och energidiagnos
  • Energioptimering
  • OVK-besiktning
  • Energideklarationer
  • Löpande energistatistik- och uppföljning
  • Energikartläggning av stora företag
  • Driftsentreprenader.

Bravida hjälper till att energioptimera fastigheter.

Konkreta lösningar på god teoretisk grund

Vi hjälper våra kunder att göra en energikartläggning för att ta fram information om energiåtgången i verksamheten. Energideklarationen är ett dokument som ligger till grund för att se hur mycket värme och varmvatten som går ut. Statistiken visar avvikelser och snittförbrukning på ett tydligt sätt, så att ni ska kunna välgrundade beslut. Vi gör också besiktningar enligt praxis och har tillgång till viktig mätutrustning och gedigna analysmetoder.

Systematisk genomgång av din verksamhet

Som ett viktigt första steg mot en energioptimerad verksamhet gör vi en status- och energidiagnos av alla installationer i fastigheten. Efter avslutad kontroll får du en rapport, där du kan se tidslinjen över föreslagna förbättringar. Installationerna bedöms enligt följande:

 

  • Förväntad livslängd
  • Kondition
  • Optimeringspotential


När analysen är gjord är det dags att sätta igång med alla ändringar. Vissa av bristerna kan åtgärdas snabbt. Det kan vara en liten detalj som gör hela skillnaden. Rengöring, temperaturjustering eller aktivering av pumpstopp. Ibland krävs en mer omfattande insats som byte av ett ventilationssystem eller rengöring av hela fastigheten. Vi ser till att vara transparenta med alla kostnader och insatser så att du kan ta del av arbetet framåt. 

Boka status- och energidiagnos av installationer i fastigheten

 

 

Bravida hjälper fastigheter med energioptimering.

Energiplanen sätter riktningen framåt

Kunder som önskar en kontinuitet och kvalitetstänk genom hela processen väljer att göra en energi- och underhållsplan tillsammans med oss på Bravida. Där ingår ofta ett driftavtal för att kunna åtgärda problem innan de uppstår. Det håller utgifterna i schack och gör att du kan prioritera andra delar av verksamhetens behov.

Byt belysning för en hållbar framtid med LED-lyftet

LED-lyftet innebär att vi byter belysning från äldre och omoderna ljuskällor, som till exempel glödlampor och halogenlampor, till mer energieffektiva och hållbara alternativ som LED-belysning.

Låt oss räkna fram din vinst efter ett genomfört belysningsbyte!

Kontakta oss när du vill se över dina energikostnader

Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss! Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta ditt lokala Bravidakontor här direkt eller fyll i formuläret nedan.  

Kontaktformulär