Energioptimering – Både du och miljön blir vinnare

Vi på Bravida stöter ofta på installationer som slukar energi helt i onödan. Med en energioptimering kan du genom enkla åtgärder göra stora energibesparingar. Det tjänar både du och miljön på.

Bravida arbetar med de installationer som ger fastigheter liv – el, belysning, värme, kyla, vatten och ventilation. Ofta ser vi anläggningar som är felinställda, i behov av rengöring  eller helt enkelt för gamla, och därmed drar mer energi än nödvändigt. Genom att göra en energioptimering kan man med ganska enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning – och samtidigt öka livslängden på installationerna.

Status- och energidiagnos

I ett första steg gör Bravida en status- och energidiagnos av fastighetens alla tekniska installationer. Vi går igenom och bedömer bland annat belysningsanläggningar, värmeanläggningar, ventilationssystem och kylsystem.

I diagnosrapporten listar vi sedan de tekniska installationernas status – förväntad livslängd, kondition och möjlighet till energibesparing. Diagnosen kan sedan användas som underlag till en underhålls- och energiplan, där vi beskriver de åtgärder vi bedömer behöver genomföras genast, om ett år eller om fem år.

Energioptimering

När kunden har tagit ställning till rekommendationerna i status- och energidiagnosen, hjälper Bravida till att genomföra de nödvändiga åtgärderna.

Okomplicerade justeringar genomför vi oftast med en gång – reglering av temperatur, justering av drifttider eller aktivering av pumpstopp. Andra åtgärder kräver en lite större investering. Det kan handla om att byta ut ett ventilationssystem eller värmesystem som har blivit för gammalt, göra en större rengöring av anläggningen eller installera styr och övervakning.

Långsiktig energiplan

Många kunder väljer att sedan göra en energi- och underhållsplan i samarbete med Bravida – en långsiktig plan för nödvändiga byten av installationer och andra åtgärder som sparar energi.

En viktig del av planen är regelbunden tillsyn, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder. Med ett driftsavtal eller serviceavtal hos Bravida går det sedan att göra stora energibesparingar över tid.

Inom energi hjälper vi till med:

  • Status- & energidiagnos
  • Energioptimering
  • OVK-besiktning
  • Energideklarationer
  • Löpande energistatistik och -uppföljning
  • Energikartläggning i stora företag, EKL
  • Driftsentreprenader

 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravida kontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller stort.