Om Bravida

Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

  

When it just works

En del saker i livet förväntar vi oss bara ska fungera. Som att lampan tänds när du trycker på knappen, att det finns vatten i kranen och att du kan lita på säkerhetssystemen i en byggnad.

Bravida erbjuder energieffektiva tekniska lösningar för fastigheter, anläggningar och infrastruktur. Genom att vara din partner i varje steg, från rådgiving till projektering, till service och installation leder vi vägen mot ett motståndskraftigt samhälle.

Bravida har funnits i över 100 år. Vi skapar tekniska lösningar för en fungerande vardag och för framtiden, och med omsorg om fastigheter, människor och miljö.

Vi skapar stora resultat, tillsammans

Medarbetarna är hjärtat i vår organisation. Med gemensamma värderingar, arbetssätt och tankesätt bygger vi tillsammans en hållbar och lönsam framtid för våra kunder och för oss själva.

Vill du vara en del av vårt team?

 

Säkerheten först. Alltid.

På Bravida har vi en nollvision för arbetsskador. Vi vill att varje medarbetare ska komma hem välmående och frisk från arbetet varje dag. Därför jobbar vi systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet.

Vi skapar ett motståndskraftigt samhälle.
Idag och för framtiden.

Vi är en nära partner i kundernas arbete för att uppnå sina hållbarhetsmål.
Med våra lösningar bidrar vi till att skapa ett mer motståndskraftigt
samhälle, idag och för framtiden.
Samtidigt arbetar vi för att göra vår egen verksamhet ännu mer hållbar.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden

Kvartalsrapport april–juni 2024

Starkt kassaflöde och stabil orderingång

Bravida installerar inom kyla vid Trafikverkets järnvägar i hela Sverige

Bravida har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra arbete inom kyla längs med Trafikverkets järnvägsspår i hela landet. I uppdraget ingår både underhåll och installation av kylutrustning. Avtalet s...

Bravida tecknar ramavtal med Vaxholms stad för elinstallationer

I ramavtalet med Vaxholms stad får Bravida i uppdrag att installera el i fastigheter som förvaltas av Vaxholms stad på en total yta om cirka 60 000 kvadratmeter.

Bravida Norge ska säkra Oslo kommuns framtida dricksvatten i avtal med JV AF Ghella

Bravida Norge tecknar avtal med JV AF Ghella för leverans av arbeten inom el, vs och ventilation till Oslo kommuns projekt för ny vattenförsörjning.