Om Bravida

Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

  

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Det här gör vi

Det här jobbar vi med

Bravida arbetar med alla de funktioner som ger fastigheter liv. Vi är en heltäckande teknikpartner med verksamhet inom ett flertal teknikområden: el, värme och sanitet, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift.

Kundreferenser

Bravida har 80 000 kunder i hela Norden. Här kan du läsa om några av projekten som vi har hjälpt dem att genomföra.

Mer om Bravida

Bravida Way

Vad är det som gör Bravida unikt i branschen? Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt.

Arbetsmiljö

Säkerheten är något varje medarbetare måste ha med sig varje dag. Läs mer om hur vi jobbar med arbetsmiljö här.

Hållbarhet

Vi vill bidra till ett levande samhälle. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Pressmeddelanden

Bravida redogör för preliminära slutsatser av sin utredning

Den 4 april 2024 initierade Bravida en utredning med anledning av Region Skånes pressmeddelande kring hävning av ramavtal med Bravida Sverige AB. Utredningen har hittills visat att det har förekommit ...

Kallelse till årsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma tisdag den 7 maj 2024 kl. 15.00 på Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börja...

Bravida kommenterar händelseutvecklingen och tillsätter grundlig utredning

Mot bakgrund av att Region Skåne den 4 april hävde ramavtal med Bravida Sverige AB, tillsätter nu Bravida en grundlig utredning för att säkerställa efterlevnad av bolagets högt ställda krav på affärse...

Bravida bjuder in till konferens med aktieägare

Med anledning av Region Skånes hävning av ramavtal med Bravida Sverige AB bjuder Bravida in aktieägare till en konferens den 8 april, kl. 15.00.