Datacenter och kritisk infrastruktur

Bravida håller kundens verksamhetskritiska driftmiljöer igång dygnet runt, året om. Med bred kompetens, lång erfarenhet och organisation runt om i hela Sverige kan vi bistå i allt från design av lösning till konstruktion, installation och löpande service.

Avbrottsfri kraft är mer än UPS

Företag och samhällskritiska organisationer inom vissa områden har ett krav på avbrottsfri kraftförsörjning. Sjukhus är ett exempel där det är av största vikt att säkerställa avbrottsfri kraft. Utrustning får inte utsättas för strömavbrott. Men det är inte bara offentlig sektor som behöver avbrottsfri kraft. Industri, fastigheter, datacenter, serverrum, flygplatser är några exempel och omfattningen av kritisk utrustning varierar.

Avbrottsfri drift - Critical Power, Bravida.

critical-power-230118-2-690x460px.jpg


Vid större installationer är avbrottsfri kraft mycket mer än en batteri-UPS som i mindre skala håller igång ett larmsystem en timme eller två trots strömavbrott. Redundans i form av reservkraftsystem är inte ovanligt när behovet är större. På Bravida finns kompetens både i det lilla och i det stora som hanterar avbrottsfri kraftförsörjning för mer omfattande behov.

Säkra och avbrottsfria lösningar kräver analys, planering, konstruktion, installation och driftövervakning. Detta är en del av vår vardag och inget vi tar för givet. Med bred kompetens, lång erfarenhet och organisation runt om i hela Sverige är vi en trygg aktör.

Viktiga delar i kritisk infrastruktur

Våra kunder har verksamhetskritiska driftmiljöer som måste vara igång dygnet runt, året om. Ofta är lösningen unik för den enskilda kunden med produkter från marknadsledande leverantörer som alla är specialiserade inom sitt område. Vi tar ett helhetsansvar och ser över dessa delar när ett projekt ska genomföras.

  • Projektledning / Behovsanalys
  • Design och konstruktion
  • Installation / Driftsättning
  • Serviceavtal

Helhetslösningar och synergier

Vårt erbjudande för kritisk infrastruktur är en helhetslösning för både större och mindre projekt. Vi tar ett helhetsansvar för projektet och har enhetligt leveransansvar oavsett var din verksamhet är lokaliserad. 

Utöver helheten inom den avbrottsfria strömförsörjningen finns en fantastisk möjlighet att titta på synergier inom t.ex. jour eller service av fjärruppkopplad systemövervakning och det slutar inte där. Optimering av strömanvändning, kritisk kyla, brandlarm, passerkontroll, larm, lås och sprinkler är andra områden med synergier inom avbrottsfri kraft.

Kontakta oss

I våra projekt har vi högt miljötänkande med specialisering inom bl.a. energioptimering. Vill du ha hjälp med att projektera nybygge, ombygge, uppgradering och modernisering av verksamhetens avbrottsfria kraftförsörjning? Vi ser till att verksamhetskritisk infrastruktur fungerar och oavsett nuvarande situation finns löpande avtal för service och jour som underhåller den pålitliga driften. 

Tel. 08-121 805 60

critical.power@bravida.se