Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Om Bravidas leverans

Cirka 18 km av vägsträckan kommer att gå tunnel, och projekt E4 Förbifart Stockholm innebär en hel del installationsarbete.

Bravida deltar i projektet via två kontrakt: FSE902 och FSE905. Det är vår genom tiderna största entreprenad, och det största uppdraget inom installation i Sverige.

Vårt arbete med att projektera uppdraget startade sommaren 2019, och övergår i produktion under 2022. Vi står för drift och underhåll av samtliga installationer fram till att E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.

Installationsentreprenaderna

I E4 Förbifart Stockholm jobbar fyra entreprenörer med de fem installationskontrakten FSE901-FSE905 på uppdrag av Trafikverket.

I den mest arbetsintsensiva fasen räknar vi med att cirka 50 tjänstemän och 300 montörer jobbar med FSE902 & FSE905 på just Bravida.

FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS
FSE905 VA och fast släcksystem