Om Bravidas leverans

Cirka 18 km av vägsträckan kommer att gå tunnel, och projekt E4 Förbifart Stockholm innebär en hel del installationsarbete.

Bravida deltar i projektet via två kontrakt: FSE902 och FSE905. Det är vår genom tiderna största entreprenad, och det största uppdraget inom installation i Sverige.

Vårt arbete med att projektera uppdraget startade sommaren 2019, och övergår i produktion under 2023. Vi står för drift och underhåll av samtliga installationer fram till att E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.

Installationsentreprenaderna

I E4 Förbifart Stockholm jobbar fyra entreprenörer med de fem installationskontrakten FSE901-FSE905 på uppdrag av Trafikverket.

I den mest arbetsintsensiva fasen räknar vi med att cirka 50 tjänstemän och 300 montörer jobbar med FSE902 & FSE905 på just Bravida.