Bravida Danmark förvärvar elbolaget KT Elektric A/S och stärker sin position i Aalborg och Köpenhamn

Bravida Danmark förvärvar KT Electric A/S och stärker därmed sin position inom elservice, elentreprenad och fastighetsautomation i Aalborg och Köpenhamn. Bolaget omsatte år 2021 268 miljoner danska kronor och har cirka 250 anställda.

Pressmeddelande

KT Elektric A/S grundades 1976 och finns idag etablerade i hela Danmark. Bolagets specialistområden är inom service, fastighetsautomation, industri, installation och nybyggnadsuppdrag samt större el- och teknikentreprenader. 

– KT Elektric har ett gott rykte på marknaden med långa kundrelationer och kunnig personal. Projektkompetensen är stark och de har en stark servicebas i Aalborgområdet. Samtidigt har de också de senaste åren utvecklat sina CTS-kompetenser, vilket harmoniserar med Bravidas ambitioner på området. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att bygga en ännu starkare verksamhet och skapa ytterligare fördelar för både kunder och anställda, kommenterar Johnny Hey, vd för Bravida Danmark.

Claus Larsen, direktör och nuvarande ägare av KT Electric A/S kommenterar:

– Vi är glada att nu bli en del av Bravida. Med KT Elektrics positiva utveckling och tillväxt inom alla områden under de senaste åren, bedömer vi nu att det är helt rätt väg att gå för att ta nästa steg och nå bästa utvecklingen för både företaget och våra medarbetare. Förvärvet kommer också ge våra kunder många fördelar då de får tillgång till hela Bravidas erbjudande.

Förvärvet är villkorat av erforderlig konkurrensrättslig prövning. Om godkännande erhålls påbörjas integrering av bolaget i Bravida Danmark A/S den 1 september 2022.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11