Bravida Danmark ingår i nytt ramavtal med Energinet för stationsunderhåll till ett ordervärde om cirka 200 miljoner DKK

Bravida Danmark ingår i ett nytt ramavtal med Energinet som avser underhåll av Energinets station, högspänd likström (HVDC) och kabelanläggningar.

Pressmeddelande

Kontrakten för Energinet omfattar besiktning, förebyggande och avhjälpande underhåll av Energinets stationer. Det nya ramavtalet gäller för Nord- och Östjylland, Sydjylland, Fyn, Nordväst- och Sydsjälland samt Lolland/Falster.

– Vi är väldigt glada över att ha fått tillbaka kontraktet på områdena vi tidigare haft och vi ser fram emot att starta det nya delavtalet för Södra Jylland och Fyn. Våra infrastrukturavdelningar arbetar målmedvetet för att få fler drift- och underhållsavtal i fastigheter, kommenterar Ole Høgh, regionchef för region Infrastruktur, Bravida Danmark.

Martin Werner Thomsen, projektledare hos Energinet Asset Optimering, kommenterar: 

– Det är viktigt för danskarnas elförsörjning att Energinets högspänningsstationer och andra elinstallationer underhålls regelbundet. Därför är vi glada över att ha ingått avtal för en stor del av våra installationer för de kommande fem åren. Det har varit viktigt för Energinet att säkerställa att samarbetet med våra nya leverantörer sker med ett hållbart tankesätt, så att vi också kontinuerligt går i en mer hållbar riktning inom underhållsområdet. 

Ramavtalet kommer i första hand att hanteras av Bravida Danmarks rikstäckande infrastrukturavdelningar. Bravida Fire & Security, sprinkler, kyla och ventilation kommer att involveras vid specifika besiktningar. Ramavtalet löper från januari 2023 och fem år framåt.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11