Bravida har tecknat avtal om att förvärva LR-Installation AB och stärker därmed sin position i östra Småland

Bravida har tecknat avtal om att förvärva bolaget LR-Installation AB och stärker därmed positionen inom rör- och elverksamhet i östra Småland. Bolaget omsätter cirka 300 miljoner kronor och har 180 anställda.

Pressmeddelande

LR-Installation AB är ett heltäckande service- och installationsbolag och har sina rötter från två anrika företagsgrenar på tidigt 1930-tal. Bolaget är verksamma inom rör, el och vitvarusegmenten. Kundsegmentet består av privatpersoner, fastighetsförvaltare, industri, allmännyttan och kommuner.

– I linje med Bravidas strategi och region Jönköpings framtidsplan kan vi genom förvärvet av LR-Installation stärka våra befintliga lokala verksamheter. Vi blir tillsammans en stark aktör inom el och vs i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Oskarshamn och även inom vs i Mönsterås då förvärvet tillför teknik, resurser och kompetens inom områden som vi idag saknar, kommenterar Johan Swahn, regionchef för region Jönköping på Bravida.

Nuvarande ägare av LR-Installation är vd Mats Axelsson som kommer att följa med till Bravida. Han kommenterar:

– Jag är väldigt positiv till att bolaget nu blir en del av Bravida. Bravida har ett gott rykte i branschen bland kunder och personal och är rätt partner för fortsatt utveckling och trivsel, vilket medför trygg sysselsättning för alla våra medarbetare. 

LR-Installation AB och Bravida är idag etablerade på olika platser i regionen men planerar att flytta till gemensamma lokaler framöver. 

Förvärvet förutsätter prövning av Konkurrensverket. Bravida tillträder snarast efter denna prövning, som förväntas vara klar under april månad.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11