Bravida installerar energieffektivt i Kriminalvårdens häkte i Kristianstad på uppdrag av NCC till ett ordervärde om cirka 130 miljoner

Bravida kommer på uppdrag av NCC att utföra energieffektiva installationslösningar inom el, vs och ventilation till Kriminalvårdens nya byggnad i Kristianstad.

Pressmeddelande

Kriminalvårdens nya häkte omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och kommer att ha cirka 100 nya platser. Bravida är en del i samverkansentreprenaden och kommer att utföra energieffektiva installationer inom el, vs och ventilation. 

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå ’excellent’ och leva upp till högt ställda miljömål. 

– Vi är glada över att få vara med i projektet tillsammans med NCC och kunna bidra med våra kompetenser och erfarenheter. Projektet har ett starkt fokus på klimatsmarta lösningar vilket går i linje med Bravidas hållbarhetsarbete, kommenterar Johan Gustafsson, regionchef på Bravida Prenad.

Projektet påbörjades under våren 2022 och planeras vara klart under våren 2024 och kommer att sysselsätta omkring 30-40 medarbetare från Bravida.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11