Bravida säkrar Kriminalvårdens anstalt Tidaholm till ett ordervärde om cirka 145 till 200 miljoner kronor

Bravida kommer att leverera nyinstallation, utbyggnad och komplettering av teletekniska säkerhetssystem till Kriminalvårdsanstalten Tidaholm. Avtalet har ett ordervärde om cirka 145 till 200 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Anstalten Tidaholm tillhör säkerhetsklass 1 och ska utöka de befintliga 180 platserna till cirka 320 platser. Projektet är ett samverkansprojekt och ska genomföras mellan Kriminalvården och Bravida.

Uppdraget omfattar installation av larm- och passerkontrollanläggning, CCTV-anläggning, samtalsanläggning, bärbart överfallslarm, UPS-kraft, flerfunktionsnät och perimeterskydd. Projektet kommer att genomföras i två faser. Under den första fasen biträder Bravida Kriminalvården med färdigprojektering. Den andra fasen omfattar utförandet av entreprenaden. 

– Vi är mycket stolta över vår förmåga att kunna leverera ett av säkerhetsbranschens största och mest komplexa projekt. Det här stärker även oss i vår möjlighet att attrahera de bästa talangerna och utveckla våra systemlösningar, kommenterar Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef Bravida Säkerhet. 

Bravidas uppdrag har påbörjats och planeras pågå fram till 2028.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11