Bravida stärker genom förvärv sin position inom automation och el i Örebro

Genom en inkråmsaffär har Bravida köpt rörelsen i Blaxmo Kraft AB och EFAB Automation. Bravida förstärker därmed sin position inom el och automation i Örebro.

Pressmeddelande

EFAB Automation grundades 2015 och verkar idag inom automation i Örebro och mellersta Sverige. Bolaget är lokalt förankrat och har tyngdpunkten av sina kunder inom bostäder, kommersiella lokaler och industrin. 

Blaxmo Kraft AB bildades 1987 och verkar inom el- och kontrollutrustningar inom småskaliga vattenkraft i Örebro, mellersta och södra Sverige. De är specialiserade inom helhetslösningar för styrfunktioner i vattenkraftverk. Bolagets huvudsakliga kunder är stora aktörer som Fortum och Uniper, enskilda kraftverksägare samt flera kommunägda kunder. 

– EFAB Automations storlek som bolag och deras kompetens gör att de passar in i vår regions strategi att bygga upp en verksamhet inom automation. Vi kommer nu kunna nå nya kundytor. Genom förvärvet av Blaxmo Kraft AB kan vi nu bredda vårt erbjudande inom segmentet el och kraft genom deras intressanta nischverksamhet, kommenterar Sven Westdahl, regionchef för region Närke, Östergötland och Gotland på Bravida. 

Fredrik Danielsson, nuvarande vd för EFAB Automation och Erik Vogel, nuvarande vd för Blaxmo Kraft AB ser båda fram emot att bolagen nu blir en del av Bravida och menar att förvärven ger möjlighet för ytterligare utveckling och tillväxt. Erik betonar att närvaron till kunder i hela Sverige kommer att förbättras och Fredrik ser fram emot att fortsätta det långvariga samarbetet man redan har med Bravida. 

Blaxmo Kraft AB omsätter 6 miljoner kronor och har 1 anställd. EFAB Automation omsätter 20 miljoner kronor och har tio anställda. Bravida tillträdde som ägare för båda förvärven den 1 juni 2022. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11