Bravida stärker sitt kunderbjudande och bildar ny division med Magnus Hamerslag i spetsen

Bravidas nya division Growth Segments samlar teknisk Facility Management, Automation och Energy Management. Syftet är att stärka erbjudandet och fortsätta hjälpa kunderna att nå sina mål inom energieffektivisering, energiomställning och minskade CO2-utsläpp.

Pressmeddelande

Genom att samla berörda områden i en division kan vi ta ett helhetsansvar för kundens hela fastighetsbestånd. I Energy Management används en digital analys för att hitta och genomföra energiförbättrande åtgärder. Genom teknisk Facility Management tas ansvar för drift och funktion i komplexa fastigheter. Genom uppkopplad och fjärrövervakad fastighetsteknik, optimerar Automation energieffektiviteten utan att göra avkall på inomhusklimatet. 

– Ambitionen är att vi ska generera en stark tillväxt inom de här affärsområdena och bygga en plattform för Bravidas fortsatta utveckling. Magnus Hamerslag har en lång bakgrund på Bravida och har på ett föredömligt sätt lett både affären och människorna framåt. Han har även ett starkt kundfokus vilket jag tror kommer bli en tillgång i denna roll, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

Magnus Hamerslag, medlem i koncernledningen och nuvarande chef för verksamhetsutveckling kommer att ta ansvaret för den nya divisionen Growth Segments.

– Jag ser fram emot uppdraget. Efterfrågan på energieffektiva, driftoptimerade och digitala lösningar kommer att fortsätta öka. Genom att samla de tre områdena i en division, blir vårt erbjudande till våra kunder starkare. Vi kommer hjälpa våra kunder att nå sina klimatmål, minska energianvändningen och öka värdet på deras fastigheter. Jag är stolt över att vi är en aktiv aktör i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, kommenterar Magnus Hamerslag, divisionschef Growth Segments på Bravida. 

Divisionen Growth Segments startar officiellt 1 januari 2023 men Magnus Hamerslag tillträder sin roll omgående.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11