Bravida Danmark stärker sin position inom elinstallationer och service i Syddanmark

Bravida Danmark förvärvar bolaget SCAN-EL A/S och stärker därmed sitt erbjudande inom elinstallationer och service. Bolaget omsätter cirka 33 miljoner danska kronor.

Pressmeddelande

SCAN-EL A/S grundades år 2003 och verkar idag både inom installation och service i Danmark.

– SCAN-EL A/S är ett av de ledande elbolagen i Syddanmark som är kända för att ha ett mycket gott rykte och en stark samt lojal kundbas. Bolaget är välskött med kunnig personal. Vi ser fram emot att gemensamt få in våra kompetenser för att fortsätta utveckla och stärka företaget, kommenterar Jørn Tønnes, regionchef för Region Syd på Bravida Danmark.

Arne Ebbesen och Marc Piil, ägare av SCAN-EL A/S kommer fortsätta ingå i verksamheten på Bravida tillsammans med bolagets 31 medarbetare. De kommenterar:

– Det har varit viktigt för oss att alla arbetsplatser drivs vidare, och vi är övertygade om att förvärvet kommer att stärka företaget och gynna SCAN-EL A/S:s befintliga kunder. De får nu får tillgång till Bravidas många kompetenser och tjänster.

Integrationen av bolaget i Bravida kommer att ske från och med 22 maj 2023. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11