Bravida Danmark växer i Köpenhamn med omnejd

Bravida Danmark förvärvar bolaget OETekniq ApS och stärker därmed sin position inom el- och vs-service och energioptimering. Bolaget har 18 anställda och omsätter cirka 23 miljoner danska kronor. 

Pressmeddelande

OETekniq ApS grundades år 2014 av Finn Overby och Thomas Elmgreen. Bolagets primära kundbas är inom serviceverksamhet och de har både kommunala och offentliga aktörer bland sina kunder.

– Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom serviceområdet och kommer ännu närmare våra kunder i Köpenhamn med omnejd. Jag ser fram emot att välkomna OETekniq till Bravida som är ett bolag med starka serviceavtal och kompetenta medarbetare, kommenterar Johnny Brandt, regionchef för Region Öst på Bravida Danmark.

Thomas Elmgreen, som är en av de två nuvarande ägarna av OETekniq, kommenterar:

– Vi ser fram emot att bli en del av Bravida och ser det som en naturlig del i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Vår strategi har redan från start varit att inrikta oss på servicebranschen och att hela tiden fokusera på att utveckla verksamheten under bra förutsättningar. Att bli en del av en större koncern på Bravida ger både oss och våra kunder många fördelar.

Bravida tillträder som ägare i september 2023.


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11