Bravida Norge förvärvar en av de största el-koncernerna i västra Norge

Bravida Norge förvärvar Thunestvedt-koncernen och blir därmed den största aktören på marknaden i Vestland. Bolaget omsätter cirka 600 miljoner norska kronor, har omkring 380 anställda och erbjuder tjänster på totalt 6 orter i Vestland fylke.

Pressmeddelande

I Thunestvedt-koncernen ingår bolagen Magnus M. Thunestvedt, Pettersson & Gjellesvik, Sæterdal Elektro och Vangen Elektriske. Tillsammans är de idag det största bolaget inom el i Vestlandet med Bergen som huvudort. Bolaget levererar service- och projektuppdrag till både privata och offentliga företag och omkring 60 procent av bolagets omsättning är service- och eftermarknadsuppdrag. 

– Thunestvedt-koncernen har en stark position inom sina områden och förvärvet kommer stärka Bravidas position inom el-service väsentligt. Thunestvedt-koncernen har haft en svag lönsamhet främst på grund av ett par projekt som nu avslutas. Kostnadseffektiviserande åtgärder har också påbörjats och kommer att fortsätta. Lönsamhet är prioritet för alla Bravidas avdelningar och jag är övertygad om att vi kommer att vända utvecklingen genom att jobba med Bravidas affärsmodell, en stärkt marknadsposition, noggrann projektselektering och integrera alla medarbetare väl in i Bravida, kommenterar Tore Bakke, Divisionschef för Bravida Norge. 

Gunnar Utskot, styrelseordförande på Magnus M. Thunestvedt kommentarer:

– Det är helt rätt beslut att nu låta Bravida ta över verksamheten för att accelerera den resan vi påbörjat mot att vända bolaget i rätt riktning. Vi har under hela processen haft en god dialog och är nöjda med överenskommelsen som är bra för både våra medarbetare, kunder och ägare.  

Bravidas förvärv av Thunestvedt-koncernen kräver godkännande av norska konkurrensverket.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11