Bravida Norge stärker sitt erbjudande inom säkerhet och förvärvar bolaget Viste & Sømme AS

Bravida Norge förvärvar säkerhetsbolaget Viste & Sømme AS och stärker därmed sin position inom säkerhetslösningar i sydvästra Norge. Bolaget omsätter cirka 22 miljoner norska kronor och har 12 anställda.

Pressmeddelande

Viste & Sømme AS grundades år 1975 och verkar idag inom säkerhetslösningar med stor erfarenhet av banksäkerhet. Bolaget erbjuder bland annat tjänster inom larm, ITV, passerkontroll, säkerhetsutrustning och kontanthanteringsmaskiner. Kundbasen är stora privata och offentliga aktörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Stavanger och en filial i Bergen.

– Viste & Sømme AS är kända som en kvalitetsleverantör inom säkerhetsbranschen i Stavangerområdet. Bravida kommer nu kunna erbjuda mycket bra lösningar inom ett av våra viktigaste områden även i sydvästra Norge, och det stärker även Bravidas närvaro på marknaden avsevärt. Medarbetarna besitter hög kompetens som kommer att vara viktig i framtiden för att trygga byggnader, fastigheter och anläggningar, kommenterar Ronny Øvrevik, divisionschef för division Kysten i Bravida Norge. 

James N. Niller, nuvarande vd för Viste & Sømme AS, kommenterar:

– Tiden var mogen att hitta en ny partner som kan säkerställa ytterligare lönsam tillväxt för Viste & Sømme AS. Vi ser fram emot att ansluta oss till Bravidas satsning inom vårt specialistområde, som en separat avdelning i verksamheten. 

Bravida tillträder som ägare den 1 februari 2023. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef 
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11