Bravida säkrar Kriminalvårdens häkten till ett ordervärde om cirka 89 miljoner

Bravida levererar nytt överordnat säkerhetssystem bestående av Integra med Artifex till Kriminalvårdens häkten i Helsingborg, Göteborg och Sollentuna. Totalt ska 765 häktesplatser säkras genom bland annat uppdatering av Integra hårdvara och ny plattform för CCTV-anläggning. 

Pressmeddelande

I Bravidas uppdrag ingår installation av överordnat säkerhetssystem, uppdaterad hårdvara för larm- och passerkontrollanläggning samt ny plattform för CCTV-anläggning. Bravida står även för integration av samtliga underliggande system, utrustningar och funktioner till en fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

Gottfrid Seidevall, vd för Bravida Säkerhet AB, kommenterar:

– Det känns extra bra att vi har fått förnyat förtroende från Kriminalvården att leverera uppdaterad säkerhetsteknik till dessa häkten som vi arbetat med under lång tid. Vi är trygga med vår kompetens och erfarenhet att leverera till denna typ av komplexa projekt.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11