Bravida tecknar flerårigt avtal inom teknisk Facility Management för 40 fastigheter

Bravida tecknar treårigt avtal med Trophi Fastighets AB. I avtalet ingår full service och tjänster inom fastighetsdrift och utemiljö till 40 fastigheter i Stockholm och Mälardalen.

Pressmeddelande

Trophi Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter primärt för handelsplatser inom dagligvaruhandel som livsmedelsbutiker. Bravida teknisk Facility Management kommer att leverera tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning, såsom daglig tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. 

– Trophi som en av Sveriges största ägare av handelsfastigheter ser fram emot att inleda ett samarbete med Bravida som driftleverantör. Trophis val av Bravida för en av våra fastighetsportföljer grundar sig på deras tekniska kompetens i egen regi samt deras starka geografiska etablering i de områden fastigheterna ligger. Genom detta samarbete kommer Trophi kunna ge snabb och bra service till våra hyresgäster på dessa orter, kommenterar Jan Björk, vd på Trophi Fastighets AB.

Pontus Monthan, Head of TFM Sverige på Bravida kommenterar:

– Genom avtalet med Trophi kan vi fokusera på våra prioriterade segment inom teknisk Facility Management. Vi kommer att leverera en one-stop-shop med våra tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning. Våra tjänster bidrar till att fastigheterna blir hållbara över tid, vi erbjuder energieffektiva lösningar och skapar samtidigt långsiktiga värden i fastigheterna. Genom avtalet får vi även möjlighet att arbeta med Trophis hyresgäster vilket kan ge oss fler samarbeten i framtiden.

Avtalet pågår från 1 april 2023 till 31 maj 2026. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11