Bravidas fastighetsjour

Vår fastighetsjour finns beredd dygnet runt året om oavsett typ av fastighet eller anläggning. Vi utför jourarbeten inom el, kylanläggningar, ventilationssystem, sprinkler, värme och sanitet, styr- och regleraranläggningar, tvättmaskiner och andra vitvaror.

Bravidas fastighetsjour - alltid tillgänglig

Fastighetsjouren är tillgänglig när den ordinarie driften är ledig. Jouren arbetar cirka 16 timmar på vardagar och dygnet runt under helger. Våra akutuppdrag kommer till oss via ett externt larmbord dit kunden gör sin felanmälan eller via en larmdator som är uppkopplad mot kundens tekniska installationer.

Vår främsta uppgift är att avvärja fara för liv eller fastighet i våra uppdrag. Vi säkerställer även att leveransen av värme, kyla och el upprätthålls.

Bravidas fastighetsjour har omkring 200 kunder inom kommun, privata och statligt ägda företag, bostadsrättsföreningar samt kooperativ.

Fastighetsjourens arbetsområden

 

 • Behöriga elektriker 
 • Styr-& regleranläggningar
 • Kylsystem
 • Ventilations- och värmeanläggningar
 • Fastighetstvättmaskiner, vitvaror, spisar
 • Behöriga sprinklertekniker 
 • Pumpgropar (olja och fett)
 • BLC (utbildade)
 • Garageportar
 • Lås, Aptus
 • Skadegörelse, inbrott
 • Takarbete (utbildade)
 • Läckor
 • Stopp i avlopp
 • Sanering
 • Liftar (utbildade)
 • Vs (utbildade)

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig!


 • Rickard Dymling

  Servicechef fastighetsjouren, Stockholm

  08-695 25 31
  Telefontid: Mån-fre, 09.00-17.00

  Övriga tider för ärenden i Stockholm, kontakta oss på:
  020-212 112