Storköksservice

Vår avdelning för storköksservice erbjuder service och installation av storköksmaskiner och storköksutrustning, oavsett fabrikat. Vi hjälper också till med både felavhjälpande och förebyggande service.

Vi planerar, installerar och underhåller

Vi utför allt från planering av installationer till service på befintlig maskinpark. Tillsammans med kunden tecknar vi ett service- och underhållsavtal för en trygg leverans där vi tar ansvar för att vitvarornas livslängd förlängs.

I de fall vi anser att utbyte av maskiner ger bäst energioptimering kommer vi med förslag på förbättringsåtgärder. Vid underhållsservicen går vi igenom hela maskinparken och utför effektprov på samtliga maskiner, samt byter eventuella slitagedelar såsom kablage, packningar med mera.

Våra kunder finns både inom kommunal och privat sektor och vi jobbar med allt från skolor till äldreboenden.

Storköksservice och installation i
södra Sverige


Vi erbjuder en helhetslösning för storkök med projektering, försäljning, installation samt service och reparation av diskmaskiner, storköksugnar och kylar med mera. 

Storköksservice i södra Sverige

Kontakta oss

Stockholm

 

Farhult, Staffanstorp, Halmstad