Vs-installationer

Bravida hjälper till med alla typer av installationer inom värme och sanitet, stora som små. Det kan handla om enkla vs-installationer för exempelvis bostäder eller kontor, eller mer komplicerade installationer för industrier, sjukhus eller badhus.

VVS-installationer inom en mängd områden

Först och främst arbetar vi med helhetslösningar som gynnar fastigheter idag och på sikt. En minskad vattenförbrukning är nyckeln till lägre kostnader och främjar det naturliga kretsloppet. Därför tar vi hand om läckande kranar, wc-stolar och installerar snålspolande kranar. Rördragning är också en betydande del av det vi gör. Det finns vatten och pengar att spara. Värmekällan kan komma från fjärrvärme, bergvärme eller fossila bränslen. Branschen har allt mer insett nyttan med fjärrvärme som är ett effektivt sätt att ta tillvara på värme som alstras i industrin. Det finns inga begränsningar i vårt arbete.

 

 Vi erbjuder följande vvs-installationer:

 

  • Värme/kyla
  • Sanitet
  • Tappvatten
  • Undercentraler
  • Gas
  • Kompetenssvetsning
Vs-montör hos Bravida

Vi lär känna er fastighet

Alla fastigheter är unika och i vårt kundbestånd finns både nyproduktion och äldre hus. Därför ser vi till att dokumentera och analysera systemet noggrant inför en installation. Men arbetet är inte slut här. Vi gör gärna regelbundna uppföljningar för att kunna förebygga nya problem i tid. Nyproducerade fastigheter, industrilokaler eller skolor. Det är bara några exempel på fastigheter vi tar oss an.

Vvs-montör hos Bravida

All expertis du behöver

Styrkan är vår storlek, och eftersom vvs-installationer ofta går hand i hand med el och ventilation ser vi till att koordinera arbetet utefter kundens önskemål. Det ger dig möjlighet att dra nytta av positiva synergier och låta effektivitet genomsyra arbetet. Våra skickliga vvs-installatörer arbetar enligt gällande branschregler och normer. De ser också till att utveckla sin kompetens för att ständigt ligga i framkant.

Vs-montör hos Bravida

Planera installationen i tid och minska kostnaderna

Var proaktiv och byt ut värmepumpar och system som är uttjänta. De läcker både energi och pengar dagligen. Alternativet är att göra renoveringar. Vi är gärna en del av förbättringsarbetet och kan dokumentera din verksamhets värme- och sanitetssystem löpande. De VVS-installationer vi utför idag är av hög kvalitet och anpassade utefter typen av byggnad och marknadens moderna krav.

Kontakta ditt lokala Bravida-kontor

Står er fastighet inför ett generationsskifte när det kommer till värmesystem, kranar och pumpar? Vi kan göra effektiva punktinsatser eller utföra mer omfattande vvs-installationer. Våra expertis finns att tillgå i hela landet utan långa väntetider. Målet är att alla ska fortsätta känna sig trygga och bekväma med våra installatörer, som det varit sedan vi startade för 100 år sedan.