Bravida Way - vår affärsmodell

Bravida är ett stort företag med lokal närvaro i hela Norden. Vår affärsmodell bygger på att vi arbetar som ETT företag: vi har samma kultur, arbetssätt och strategier på alla avdelningar. Tillsammans skapar vi marknadens bästa kunderbjudande. Vi kallar det Bravida Way.

Bravida Way – vår egen kultur och vårt arbetssätt

Bravida har över 300 avdelningar i Norden, och koncernens lönsamhet är beroende av hur det går för avdelningarna. Grunden för att lyckas är Bravida Way: Vi arbetar tillsammans som ETT företag, med en gemensam kultur och strategi. Alla avdelningar använder Bravidas gemensamma arbetssätt, system och verktyg.

Varje lokal avdelning har sin specialisering, men kunderna är gemensamma. Med tätt samarbete mellan avdelningarna – både på orten och i Bravida – skapar vi ett unikt helhetserbjudande till varje kund.

När alla jobbar på samma sätt, sparar vi både pengar och tid på varje avdelning – och för kunderna blir det enkelt att jobba med Bravida. Dessutom skapar vi stora skalfördelar.

Grunden för en lönsam tillväxt

Vi vet att Bravida Way fungerar. En avdelning som behärskar Bravida
Way satsar alltid på affärer med god marginal, och har samtidigt bra kontroll över kostnaderna. Avdelningar som har lönsamheten på plats kan fokusera på tillväxt.

Så här möter vi kunden

1

Vi möter kunden lokalt
– som ETT företag

Det är på den lokala marknaden som vi söker upp och möter våra
kunder. Med Bravidas gemensamma kultur, arbetssätt och strategi
skapar varje avdelning marknadens bästa kunderbjudande – och en
lönsam verksamhet.

2

Gemensam kultur
Tillsammans är vi Bravida. Vi har samma kultur, värderingar och ledarskap i hela företaget.

3

Gemensamma arbetssätt och verktyg
På Bravida utvecklar vi gemensamma arbetssätt och verktyg som alla avdelningar använder för att driva och utveckla sin verksamhet.

4

Gemensam strategi
En ledares viktigaste uppgift är att genomföra Bravidas strategi. Varje avdelning arbetar aktivt för att skapa det bästa kunderbjudandet, det bästa laget, en effektiv produktion och en hållbar verksamhet.

Bravida Way är ISO-certifierat

Bravida Way är även ett koncerngemensamt ledningssystem, som integrerar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i våra arbetssätt. Bravida Way används av huvuddelen av alla avdelningar i samtliga verksamhetsländer.

Bravida Way är certifierat mot ISO-standarderna för kvalitet och miljö i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Danmark och Finland omfattar certifieringen även arbetsmiljö.