Mångfald, jämlikhet och inkludering

På Bravida tycker vi att alla förtjänar att höra till.

Så här jobbar vi med mångfald

Vi förstår att vår bransch inte alltid har varit känd för sin mångfald. På Bravida är vi fast beslutna att ändra på det. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla känner sig uppskattade, respekterade och har möjlighet att bidra med sina unika talanger. Mångfald i tankar och erfarenheter driver innovation och framgång. Genom att omfamna ett bredare spann av perspektiv kan vi bättre förstå och hjälpa våra kunder och därmed bli ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag.

Medarbetare från Bravida i varselkläder

Vi gör Bravida mer rättvist och inkluderande och skapar en större mångfald genom:

 

En servicetekniker på Bravida

  • Jämlikhet för alla: Vi värdesätter och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens och perspektiv, oavsett bakgrund, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller förmåga - vi hyllar mångfald och ser till att alla känner sig respekterade och stärkta.
  • Öppen och inkluderande miljö: Vi främjar en kultur av öppenhet och samarbete, där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina idéer och erfarenheter.
  • Delat ansvar: Att skapa en inkluderande miljö är en kollektiv ansträngning. Alla medarbetare förväntas upprätthålla vårt engagemang för mångfald, och chefer och ledare agerar som förebilder.
  • Dedikerad handlingsplan: Vi har en omfattande plan för lika rättigheter och möjligheter och arbetar aktivt för att eliminera diskriminering och främja rättvisa i hela Bravida.