Teknisk drift av fastigheter och anläggningar

En modern fastighet eller anläggning har många installationer som måste fungera dygnet runt, året om. Temperaturen måste vara behaglig, luften frisk och elen behöver fungera utan avbrott. Helst ska de olika tekniska systemen både samverka optimalt och förbruka så lite energi som möjligt. Låter det svårt? Bravida kan hjälpa dig.

Driftavtal förenklar fastighetsförvaltningen

Bravida hjälper till med löpande tekniska driften av alla typer av fastigheter och anläggningar. Vi ser till att alla system samverkar optimalt, att du inte råkar ut för driftstörningar och att du får hjälp direkt om problem skulle uppstå. Dessutom rycker vi in när något går sönder. 

Vi arbetar med alla typer av fastigheter och anläggningar, för små och stora kunder. Genom vårt kundcenter kan vi erbjuda en enkel och smidig hantering av dina ärenden oavsett om du har en lokal eller en rikstäckande verksamhet.

Vi tar hand om förvaltning
och service av:

  • Elsystem
  • Kraft och reservkraftsystem
  • Styr-& regleranläggningar
  • Kylsystem
  • Ventilations- och värmeanläggningar
  • Fastighetstvättmaskiner, vitvaror, gasspisar och storköksutrustning
  • Olika typer av specialanläggningar
  • Energioptimering 


Bravidas jourverksamhet

Tiden är dyrbar när ärenden är akuta. På många av våra verksamhetsorter finns Bravidas jour beredda hela veckan. Vid jourutryckningar skickar vi dagliga rapporter som visar vad vi har gjort, hur lång tid det har tagit och om vidare åtgärder behöver vidtas. Vi kan även erbjuda dagjour om din ordinarie personal är sjuk eller på utbildning.

Är du intresserad av vår fastighetsjour?

Kontakta ditt lokala Bravidakontor.

Hör av dig till oss!

Vi arbetar med alla typer av fastigheter och anläggningar, för både små och stora kunder över hela landet.