Fjernvarme

Bravida er specialister i udførelsen af opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde. Vi arbejder med forsyningsprojekter for kommuner, fjernvarmeværker, kraftvarmeværker, forbrændingsanstalter og større boligselskaber.

Fra jord til installation

Bravida har samlet alle kompetencer inden for fjernvarmeteknik, så vi som hovedentreprenør kan dække alle led i fjernvarmeforsyningen – lige fra det første gravearbejde til den færdige installation hos slutbrugeren. Vi dækker hele forsyningskæden fra varmeforsyningen, dvs. vi udfører arbejder, som omfatter alt fra jordledninger og andet jord- og rørarbejde, til pumpe- og vekslerstationer, anlæg og færdiggørelse af opgaven hos slutbruger.

Vi er totalleverandør af fjernvarmeinstallationer

Bravidas kompetencer omfatter renovering, konvertering, nye anlæg og udbygning, inklusiv:

  • Projektledelse
  • Certifikatsvejsning
  • Jord- og rørarbejde
  • Diamantboring
  • VVS
  • Industrirør
  • Kloakarbejde

Kontakt