Strömstad

 • Adress

  Prästängsvägen 11
  452 33 Strömstad

  Telefon

  VÄLKOMMEN TILL BRAVIDA I strömstad

  Prioritera hållbara elanläggningar som installeras med miljövänliga lösningar och minimal energiförbrukning. Bravidas elektriker i Strömstad erbjuder just detta. Med lång erfarenhet och moderna metoder tar vi fram det bästa alternativet för dig. Om du upptäcker fel eller råkar ut för strömavbrott eller kortslutningar, är Bravida ett självklart val av elreparatör och vi ser till att åtgärda felen med nya optimerade installationer. 

  • El

   Elservice med optimering

   Med vår elservice får du hög kapacitet till låg kostnad, tack vare energieffektiva installationer som håller för sitt ändamål och sin belastning. Vi följer upp våra arbeten med noggranna kontroller och optimeringsåtgärder som gör att du kan lita på anläggningarna även i framtiden. Vid nybyggnationer lägger vi grunden för ett lyckosamt projekt, genom att leverera smarta installationer av högsta kvalitet!

   Avdelningschef

   Johan Börjesson