Kylanläggningar i Boden

Bravida i Boden levererar säkra och hållbara kylanläggningar för bland annat ishallar och datahallar, samt för kylrum inom exempelvis livsmedelsbranschen. Vi erbjuder även kylservice och underhåll av dina befintliga kylanläggningar för en ökad driftsäkerhet med minimala risker för haverier. Detta åstadkommer vi med moderna metoder och olika optimeringsåtgärder.

Effektiva och säkra kylanläggningar

Bravida i Boden ser till att din kylanläggning blir billig i drift genom energioptimeringar som utförs av våra kompetenta kylmontörer. Detta innefattar bland annat rengöring av värmeväxklarytor, kompressorbyte och justering av fyllnadsgrad. Vi levererar dels nya anläggningar som är noga anpassade beroende på verksamhetens behov, och dessutom kylservice där vi reparerar och ser över systemen med moderna verktyg och metoder. Förutom mer traditionella köldmedium hanterar vi främst kylanläggningar med ammoniak, propan eller koldioxid.

Kontaktpersoner

Adressuppgifter