Energieffektivisering

Många fastighetsägare vill minska energiförbrukningen och sänka elkostnaderna men vet inte riktigt hur de ska göra och var de ska börja. En bra start är att göra en energiinventering i fastigheten för att identifiera problemområden och få tips på hållbara och framtidssäkra lösningar. Det är bra för både miljön och plånboken. Vi kallar det energieffektivisering.

Vill du minska din elförbrukning?

I många fastigheter sitter gamla och ineffektiva belysningssystem och utrymmen som inte används står upplysta. Det innebär att mycket fastighetsel går till spillo. I snitt kostar elektriciteten i en fastighet 100 kronor per kvadratmeter och år. Belysningen står för en fjärdedel av detta. Med energieffektiv belysning och modern fjärrstyrning kan du minska fastighetens förbrukning med upp till 90 procent. Om du funderar på hur du skulle kunna effektivisera och optimera energianvändningen i din fastighet, kontakta oss!

 

Vill du kapa effekttoppar?

Har du peakar i din elförbrukning som gör att säkringarna går sönder eller att du får höga elkostnader vid effektabbonemang?

Detta går att åtgärda på olika sätt, vi kan hjälpa dig att hitta bästa lösningen för din elanläggning.

 

Reaktiv effekt

Har du ett elavtal där du betalar för använd effekt (effektabbonemang) är det viktigt att hålla ner topparna på effekten (se ovan gällande effekttoppar). Reaktiv effekt (kVAR) är skillnaden mellan Skenbar effekt (kWA) och Aktiv effekt (kW). Reaktiv energi är energi som produceras i elektriska installationer med industrimaskiner, lysrör eller byggnader med hissar där en transformator eller motor behövs för att driva vissa elektriska apparater.

Har du maskiner, fläktar, lysrör eller liknande kommer dessa att skapa reaktiv effekt. Att filtrera bort detta är oftast en mycket bra investering, det görs vanligtvis genom kondensatorbatterier. 

 

Att mäta är att veta

Vi kan hjälpa dig att få effektiv mätning där du ser var du har din energiförbrukning i din elanläggning, både i kWh (förbrukning) och KW (effekt). Detta går att göra med mätare eller att du får in det i en app eller i ett system.

Belysning

Energianalys och energimätning

Vi hjälper dig med både energianalyser och energimätningar samt säkerställer installation av eventuell ny belysning. Självklart anpassar vi alltid lösningen efter din fastighets användningsområde, den aktuella miljön och de som vistas i lokalerna.

Så här går processen till:

  • Vi inleder alltid med en energianalys av den aktuella fastigheten för att identifiera möjligheterna för dig som fastighetsägare. I energianalysen går vi tillsammans igenom anläggningen och identifierar vad som kan effektiviseras och förbättras. Analysen består av både lösningsförslag och en livscykelkalkyl och ger en god helhetsbild innan ett eventuellt investeringsbeslut fattas.

  • Nästa steg är att kartlägga den befintliga anläggningen och sätta oss in i hur lokalerna är avsedda att användas och vilken verksamhet som bedrivs. Vi tar även in önskemål från både verksamhet och förvaltare på hur verksamheten skulle kunna förbättras.

  • Slutligen kommer vi med förslag på lösningar utifrån helheten i form av belysningsergonomi, energianvändning, underhåll och kvalitet. Att göra en energieffektivisering innebär stora förbättringar av ljusmiljön men ger också tydliga drift- och underhållsfördelar.

 

Vill du veta mer om energieffektivisering?
Kontakta oss!

 

Jon Johansson
Jon Johansson Teknisk säljare
Per-Åke Andersson
Per-Åke Andersson Ansvarig energieffektivisering


Kontaktformulär

Kontakta oss om du är intresserad av att energieffektivisera din fastighet

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Jag har läst och tagit del av informationen gällande personuppgifter.