Energilager/Batterilager

Förnybara energikällor som sol och vind tar aldrig slut och efterfrågas alltmer. Av naturliga skäl producerar dessa energikällor inte el konstant och kontinuerligt, exempelvis när det är mörkt ute eller vindstilla. För att kunna nyttja denna energi på bästa sätt behövs därför någon form av energilagring. Bravida Hudiksvall erbjuder flera alternativa lösningar.

Hur fungerar energilager?

De flesta som har solceller installerade producerar mer el än de själva förbrukar och säljer överskottet till elnätet. Med hjälp av ellagring kan du i stället lagra elen dina solpaneler genererar under dagen och själv använda den när solen gått ner och el från nätet är dyrt. Ett energilager optimerar elsystemet i ditt hem och minskar dina energikostnader.

solceller-pexels690x460.jpg

Varför energilager?

  • Ta tillvara all solel som produceras, utan att behöva sälja överskottet till elnätet.
  • Använda egenproducerad solel dygnet runt istället för endast då solen skiner.
  • Öka självförsörjningsgraden av el.
  • Få kontroll på energiförbrukningen och effektivisera energianvändningen.
  • Kapa effekttoppar och slippa dyra effekttariffer.
  • Säkra elförsörjningen vid tillfälligt strömavbrott.
  • Lämna mindre miljöavtryck.
  • Möjlighet till stödtjänster som t ex. Checkwatt (Currently), Flowerhub och Ferroamp.

Skattereduktion på 50% 

Från januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion på investeringar i grön teknik. Avdraget fungerar ungefär likadant som rot- och rutavdraget och är i praktiken en form av bidrag för energilagring, solceller och laddningspunkter. Skattereduktionen gäller både material- och arbetskostnad inklusive moms och uppgår till 15 procent för solceller, 50 procent för energilagring och 50 procent för laddningspunkter för elfordon. Som mest går det att göra avdrag för 50 000 kronor per person och år. Avdraget kan nyttjas årligen, vilket gör att privatpersoner även får ett reducerat pris vid utbyggnation av sina lagringssystem – något som är toppen om elbehovet skulle komma att växa.


Stödtjänster

Genom att hjälpa Svenska Kraftnät att bibehålla 50Hz i elnätet och att se till att elhandlarna klarar sitt balansansvar så kan man få betalt för att hyra ut sitt energilager/batteri. Detta är styrt av många regler och detta ändras över tid så bäst är att kontakta oss för mer information om vad som gäller.

Det är viktigt att göra rätt annars kan du riskera att bli utan bidraget grön teknik vilket då blir en oväntad och hög efterfakturering. Vi hjälper dig så att du får rätt information hela vägen.

Det är oftast mycket bra betalt för dessa tjänster, hör av dig så berättar vi mer!

Vårt erbjudande

Energilager/Solcellsbatteri

Med ett energilager eller solcellsbatteri sparar du energin som produceras under solintensiva timmar, för att sedan kunna använda den när den som bäst behövs. Den lagrade energin kan användas till både elbilsladdning och hushållsel. Det går även att använda batteriet till att kapa effekttoppar, köpa och sälja el mm.

Vi erbjuder olika former av batterilösningar för energilagring. Våra lösningar är flexibla, skalbara från 5–700 kW och skräddarsys alltid för att matcha just ditt energibehov.

Installation

Installationen av ett energilager kan se ut på flera sätt. Antingen efterkopplas det till en redan befintlig anläggning eller så kopplas det på i samband med nyinstallation. Energilagret tillsammans med solcellsanläggningen kan även användas offgrid.

Har du frågor om energilager/batteri?
Kontakta mig!

 Jon Johansson
Jon Johansson Teknisk säljare


Kontaktformulär

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Jag har läst och tagit del av informationen gällande personuppgifter.