Totalrenovering av bankhuset på Storgatan i Hudiksvall

Hälsinglands Sparbank genomför just nu en totalrenovering av det drygt 115 år gamla bankhuset på Storgatan i Hudiksvall. Projektet inleddes för tre år sedan och beräknas pågå ytterligare två år. Ett komplext och omfattande projekt med flera aktörer involverade. Sörens El är en av dessa. De har fått förtroendet att ansvara för elentreprenaden i projektet.

renovering-bankhus-hudiksvall690x460px.jpg

Christer Tunell, fastighetsansvarig på Hälsinglands Sparbank, är del av den grupp på banken som jobbar med renoveringen.

–  När jag tillträdde min tjänst blev jag ganska omgående inkastad i den precis påbörjade projekteringen av bankkontoret. Jag förstod redan då att det skulle bli ett stort projekt, men att det skulle bli så här omfattande och komplext kunde jag inte föreställa mig. Det kanske var tur, säger Christer och ler.

Logistiken är enligt Christer den största utmaningen i projektet. Medarbetarna ska kunna ha en dräglig arbetsmiljö på bankkontoret samtidigt som renoveringen av fastigheten genomförs. Det innebär att medarbetarna får vara flexibla och tillfälligt byta plats i huset då renoveringen genomförs i flera olika etapper. Säkerhetsarbete är en central del i att vara bank och givetvis tullas det inte på säkerheten för bankens verksamhet, kunderna, medarbetarna och entreprenörerna heller under renoveringen.

– Våra medarbetare och entreprenörer är fantastiska. De har stor förståelse för det vi gör och varför, håller humöret uppe och är enormt tålmodiga, berättar Christer.

Renoveringen genomförs i en samarbetsform som kallas partnering. Det innebär att beställare, projektörer, arkitekter, generalentreprenör och underentreprenörer arbetar nära tillsammans mot ett uppsatt mål. Projektet inleddes med en workshop där målbild och plan presenterades. Vid mötet diskuterades även vilka av FNs 17 globala mål man skulle leva upp till samt hur. Därefter har alla arbetat nära tillsammans, diskuterat olika arbetssätt och gemensamt kommit fram till bästa möjliga lösning på de arbetsmoment som ska göras.

I Bravidas uppdrag som elentreprenör ingår att sanera all gammal el i fastigheten, byta ut samtliga elcentraler inklusive en ny huvudcentral, dra ut el i hela huset samt installera armaturer.

– Samarbetet med Bravida fungerar fantastiskt bra. De är proffsiga att ha att göra med, kunniga, tillmötesgående och kommer med egna förslag och idéer som ofta är till vår fördel. Det märks att de har vårt bästa för ögonen hela tiden. Det gör att jag känner ett stort förtroende för dem. Jag är väldigt nöjd, säger Christer.

Inom kort kommer banken att öppna upp lokalerna efter den första etappen. Det är kunderna som kommer att vara först ut att få nyttja bankens nya fräscha lokaler. Hela projektet beräknas vara slutfört sommaren 2023.