Solenergi & solceller

För att klara den globala klimatomställningen behöver vi öka andelen ren och förnybar el. Målet är att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. Även om intresset för solceller ökar i Sverige så utgör solel idag mindre än 1 % av den totala elproduktionen. Detta vill vi ändra på. Med hjälp av solen och solpaneler kan du göra taket på din fastighet eller en markanläggning till en möjlig inkomstkälla. Den el du själv inte förbrukar kan du enkelt sälja vidare. Vi hjälper dig hela vägen – från behovsanalys till driftsättning.

Sol – en förnyelsebar energikälla

Det finns tre förnyelsebara energikällor – sol, vind och vatten. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Solcellstak

Hur funkar solceller?

Enkelt förklarat är solenergi resultatet av solstrålar som träffar solceller. Elen som bildas när solcellerna träffas omvandlas, via en växelriktare, till växelström som i sin tur kopplas in i fastighetens elanläggning.

Varför solenergi och solceller?

Solenergi är ständigt förnybar
Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid. Solenergi ger heller inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

Lång livslängd
Solceller har lång livslängd och är i stort sett underhållsfria. Med tiden avtar effekten men även efter 25 år ligger den på minst 85 %. Den totala livslängden för solpaneler är över 30 år.

Mer kontroll över elpriset
Med egen elproduktion blir du mindre beroende av elprisets svängningar och stigande elpriser. Dessutom kan du kapa effekttoppar som påverkar priset din elnätskostnad.

Tjäna pengar på din överskottsel
Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott till din elleverantör.

Statligt stöd
Det finns statligt stöd att söka för installation av solpaneler. Det ombesörjer vi. eller ROT-avdrag vid installation av solceller. Detta bidrag kallas grön teknik.

 

Varför välja Bravida?

Eftersom en solcellsanläggning är en stor investering med lång livslängd är det viktigt att välja en pålitlig och välkänd leverantör som dessutom kan erbjuda service och underhåll nära dig. Styrkan med oss på Bravida i Hudiksvall (fd Sörens el) är vår lokala närvaro i Hälsingland och vår långa erfarenhet. Vi finns nära våra kunder och kan sköta drift och underhåll av solpanelanläggningarna både idag och imorgon. Vi är återförsäljare av solcellsanläggningar där vi säkerställer att våra leverantörer kan leva upp till garantier med mera.

Vi tar ansvar för hela processen. Från projektering och kalkyler till färdig lösning, installerad och driftsatt. Allt vårt arbete utförs alltid av utbildade elinstallatörer.

Läs mer om solceller:

Solportalen – vägledning om solceller från Energimyndigheten 
Säker Sol – branschregler av Installatörsföretagen

 

Så här går processen till

1

HEMBESÖK
Vi besöker fastigheten och gör en besiktning. Vi diskuterar dina behov, möjligheter och önskemål.

2

OFFERT
Vi återkommer med en offert utifrån din fastighets förutsättningar och dina önskemål.

3

ANMÄLAN TILL ELNÄTET
Efter godkänd offert anmäler vi din anläggning till elnätsägaren.

4

PLANERING AV INSTALLATION
I samråd med dig som kund planerar vi för när och hur installation ska ske.

5

MONTERING & DRIFTSÄTTNING
Under avtalad leveransvecka installerar vi en komplett anläggning. Vi hjälper dig också att installera en app där du kan följa din produktion dag för dag.

6

FÄRDIGANMÄLAN TILL ELNÄTSÄGAREN
Efter att installationen är klar gör vi en färdiganmälan till elnätsägaren.

7

BESIKTNING & GODKÄNNANDE
En tekniker från elnätsägaren besöker fastigheten, besiktigar och godkänner installationen. Dessutom byts elmätare.

8

KLART FÖR START
Nu kan du börja producera din egen förnybara el och sälja det överskott du inte själv förbrukar.

Har du frågor om solenergi och solceller?
Kontakta mig!

 

Jon Johansson
Jon Johansson Teknisk säljare


Kontaktformulär

Kontakta oss om du är intresserad av solenergi eller solceller.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Jag har läst och tagit del av informationen gällande personuppgifter.