Brandskydd och säkerhetslösningar

Inom brandskydd och säkerhet hjälper vi till med allt från installation, service och systemadministration. Idag har brandskydd och säkerhetstjänster behov av driftsäkerhet,  molntjänster och datalagring. Även besöks- och passersystem samt kameraövervakning ingår i den kategorin. 

 

Efter projektering och installation erbjuder vi även serviceavtal där vi ser till att säkerhetsanläggningen alltid har den senaste programvaran och att inspektion sker för att kvalitetssäkra t.ex. brandskydd.

Kontakt