Ett kylsystem med rätt temperatur

På Bravida kan du få hjälp med installation och service av kylsystem. Vi jobbar bland annat med industrikyla, livsmedelskyla, komfortkyla och kyla i ishallar. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. 

 

Vi hjälper till att förbättra anläggningens drift och strävar alltid efter att minimera energiåtgång och miljöpåverkan. Kontakta oss när du behöver hjälp med ert befintliga kylsystem eller vid installation av ny anläggning. Vi ser över dina behov och erbjuder kylsystem som passar din verksamhet.

Kontakt