Kontaktuppgifter

Adress

Maskingatan 17C
195 60 Arlandastad

Telefon EL

08-591 120 90

Telefon VS

08-592 596 60

Bravida Service Arlandastad-Märsta

Kenth Sandgren
Avdelningschef
kenth.sandgren@bravida.se
08-592 596 63

Felanmälan & jour

Jour

018-10 04 10

Elektriker och rörmokare i Märsta

Välkommen till Bravida i Märsta

Bravida i Märsta levererar kompletta lösningar för dina VS- och elanläggningar. Vi åtgärdar eventuella fel och säkrar din fastighet för att du ska känna dig trygg och inte förlora onödiga pengar i renoveringskostnader. Med anläggningar som tål höga belastningar och samtidigt minimerar energiförbrukningen hjälper vi dig att bidra till en hållbar framtid. När du behöver hjälp med din nybyggnation kan vi se till att installationerna blir rätt gjorda från början med täta och energisnåla system.Välkommen till Bravida!

EL

Elektriker med hög kompetens

Bravida säkerställer att reparationer och installationer blir korrekt utförda. På så sätt förebygger vi strömavbrott eller kortslutningar som kan leda till bränder. Med vår elservice och regelbundna kontroller bibehåller du en hållbar och effektiv elanläggning. Vi hanterar alla sorters elinstallationer och har även erfarenhet inom högspänning och fiberinstallationer. Våra anläggningar finns i allt från lägenheter till köpcentrum och vi anpassar oss efter dina behov liksom fastighetens förutsättningar. Om du planerar att bygga nytt eller totalrenovera installerar vi elanläggningar som håller för dess tänkta maximala belastning utan att energi går till spillo.

Kontaktpersoner

Peter Mårtensson Serviceledare
Magnus Johansson Projektledare

VS

Rörservice för lägre vattenförbrukning

Bravidas rörmokare utför rörservice där de går igenom din VS-anläggning och säkerställer att vatten inte läcker från rör eller kranar, för att undvika fukt- eller rostskador och dyra renoveringar. Med moderna verktyg och metoder åtgärdar vi felen och installerar nytt där det behövs. Vi optimerar rörinstallationer och ser till att miljösäkra ditt värmesystem, genom att bl.a. byta ut pumpen till en ny, energisnål modell. Vårt fokus ligger på att leverera smarta och effektiva lösningar som leder till mindre slöseri av våra vattenresurser. 

Kontaktpersoner

David Månsson Projektledare - Service

På Bravida Märsta jobbar vi med EL- och VVS installation

Hos oss jobbar utbildade och certifierande VS-tekniker och elektriker. Vi är en heltäckande teknikpartner som gör de flesta typer av installationer inom service och installation och vi är specialiserade på åtgärder inom energieffektivisering och miljö. Vi gör allt ifrån stamrenovering/stambyte till daglig service inom EL och VS. 

Inom VS erbjuder Bravida rörservice det innebär att vi går igenom er VS-anläggning och säkerställer att vatten inte läcker från rör eller kranar, allt för att undvika fuktskador och dyra renoveringar. Dessutom kan vi optimera era rörinstallationer och se till att miljösäkra erat värmesystem genom att bl.a. byta ut pumpen till en ny energisnål modell.  Läs gärna mer längre ned om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. Inom el kan vi förutom sedvanlig El-service även erbjuda smart elbilsladdning, säkerhetslösningar som kameraövervakning (CCTV) eller passersystem. 

Klimatservice: Ventilation- och Kylservice

På vårt systerkontor i Uppsala har vi en klimatserviceavdelning som jobbar med ventilation och kyla.

På klimatservice jobbar vi med felsökning, reparation, modernisering och energieffektivisering inom ventilation och kyla. Våra ventilationstekniker kan hjälpa till att skapa ett bättre inomhusklimat genom förebyggande service och underhåll av ert ventilationssystem. Exempel på åtgärder är filterbyte, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt service av ventilationsaggregat, brandspjäll och fläktar. Inom kylservice jobbar vi med kylteknik och kan hjälpa till med service och reparation av kylrum och frysutrymmen för att förebygga att det blir för varmt i dina kylutrymmen. Våra kyltekniker har bred erfarenhet och är certifierade för alla typer av köldmedium.

Teknisk Jour dygnet runt

Genom vår jourverksamhet som inkluderar VS-jour, Kyljour och eljour kan ni få akut hjälp med kort varsel.  Om ni ringer in med ett problem inom dessa områden kommer ni att få tillgång till en teknisk specialist oavsett vilken tid på dygnet ni ringer vår tekniska jour. Det är det som gör Bravidajouren så unik.

Energieffektivisering - El, VS och Ventilation för BRF:er

Är det möjligt att få behagligare inomhusklimat och dessutom spara både pengar och miljö? Svaret på den frågan är ja. Bravida är en heltäckande teknikpartner som gärna hjälper bostadsrättsföreningar (brf:er) med energieffektivisering.

Nyckeln till bra energieffektivisering är att göra en helhetslösning kring installationerna i fastigheten som inbegriper El, Vs och Ventilation. De olika installationerna ska fungera effektivt tillsammans. Det ger fler miljövinster och blir billigare och smidigare jämfört med att sprida ut åtgärderna över tid. En möjlighet är att passa på när man ändå ska utföra stamrenovering eller stambyte. På sikt är det effektivare att utföra så många åtgärder som möjligt när det ändå är hantverkare i lägenheterna. 

Exempel på miljöåtgärder i bostäder: solceller, bergvärme och styrteknik

Bravida Märsta har stor erfarenhet av miljöåtgärder i bostadsrättsföreningar. Ett exempel är när Bravidas rörmokare på Bravida VS service hjälpte en förening att  göra miljöåtgärder genom att kombinera bergvärme, fjärrvärme och solenergi till en miljöeffektiv lösning. Årstiden och energitaxor får styra till den energikälla som är mest fördelaktig för stunden tack vare ett smart styrsystem.

För att få mesta möjliga miljö- och energivinster behöver energin optimeras mellan olika energislag. Solenergi levererar mest el på vår, sommar och tidig höst, medan värmepumpen levererar bäst på vintern. Dessutom varierar priserna på fjärrvärme och el beroende på årstid och tid på dygnet. Till exempel är fjärrvärmetaxan lägre på sommaren och dyrare på vintern. Före insatserna använde bostadsrättsföreningen 100% fjärrvärme, och betalade således dubbeltaxa på vintern. Nu har de borrat 28 energibrunnar på innergårdarna för bergvärmeanläggningen. Den täcker behovet av värme i de sex fastigheterna till 95%.

Styrsystem och reglerteknik

När bergvärmepumparna går får brf:en ut ca 3,5 kWh värme ur varje investerad kWh i el. Här finns det mycket pengar att tjäna jämfört med fjärrvärme, framförallt på vinterhalvåret.

Smart styrteknik styr både bergvärmen och fjärrvärmen till optimerad drift utifrån värden i lägenhetsrumsgivare och väderprognos. Systemet kallas FerroAmp och är en svensk uppfinning som bygger på avancerad kunskap om styr- och reglerteknik och fungerar som fastighetens hjärna.

Som boende ska ni vara säkra på att hela tiden ha den optimala energiformen beroende på temperatur, årstid, tid på dygnet och energitaxor. Exempelvis på sommaren då fjärrvärmetaxan är låg utnyttjas fjärrvärme istället för bergvärme för att värma varmvatten.

Kyla fastigheten på sommarhalvåret

Energibrunnarna från värmepumparna kan nyttjas i samband med värmeböljor för att få en viss nedkylningseffekt i lägenheterna. Vattnet i elementen pumpas då ned i borrhålen och kyls ned innan det pumpas tillbaka igen in i lägenheterna. Inomhustemperaturen på sommaren kan då sänkas ett par grader, från t.ex. 27 till 25 grader. Även om temperaturskillnaden är liten kan det ge stor skillnad i komfort för de boende.

Bravidas elektriker installerar solcellslösningar och elbilsladdare

Det kan skilja mycket i inköpspriset per kilowattimme beroende på tid på dygnet och total momentan förbrukning. Allra dyrast är det vid effekttoppar som kan uppstå när det plötsligt blir minus 20 grader på vintern eller när fastigheten förbrukar mycket el samtidigt. Med en egen solcellsanläggning som Bravidas elektriker installerar kan man sänka kostnaderna.

När anläggningen går för fullt och producerar maximalt med solenergi finns det stora mängder med el som kan förse föreningens laddboxar/elbilsladdare med ström, försörja lägenheterna och fastigheten samt fylla på fastighetens batterier.  Batteri-kapaciteten från solcellerna kan sedan användas vid effekt-toppar som gör att föreningen slipper köpa el när den är som dyrast. Andra sätt att minska topparna är att låta styrsystemet ”smarthub” hålla koll på väderprognoser. Då kan man börja värma upp lägenheterna t.ex. innan en köldknäpp kommer.

Sveriges fastighetsbestånd står inför ett stort behov av energiförbättringar om vi ska klara Sveriges långsiktiga klimatmål om att nettoutsläppen av koldioxid ska vara noll senast 2045. Energiförbättringar som bygger på åtgärder inom installation och modern styrning kan då vara en viktig insats för miljön som dessutom sparar pengar för medlemmarna i Sveriges bostadsrättsföreningar. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar just er och er bostadsrättsförening.