Kontaktuppgifter

Norrköpingsvägen 5A
611 38 Nyköping

0155-29 10 20

Tjänster inom elkraft i Nyköping

Bravida – Abeka, bedriver i huvudsak elkraftsentreprenader och är en komplett leverantör av tjänster inom spänningsområdet 0,4-400kV.

Tjänsterna är indelade i fyra kompetensområden:

  • Eldistribution
  • Infrastruktur
  • Förnyelsebar energi
  • Industri

Installation av elanläggningar, konstruktioner och byggnation av kabelnät, luftledning och nätstationer är exempel på tjänster.

Sedan 2018 finns även kompetens inom fiberinstallationer.

Mer information finns på abeka.se