Få kompetent hjälp med ventilation, automation & kyla i Örebro

En fungerande ventilation är en förutsättning för er inomhusmiljö och för fastighetens välmående. Hos Bravida lämnar vi således ingenting åt slumpen när vi installerar och justerar ert ventilationssystem.

Lägre kostnader med energieffektiva lösningar

Våra montörer rengör och kontrollerar din nuvarande ventilation för att åtgärda eventuella brister. Börjar anläggningen bli gammal finns en punkt där en ny lösning ger så pass bra energieffektiviseringar för att göra bytet till en gynnande investering, både för dig och miljön. Med processventilation och luftbehandling, liksom injustering och övervakning, tar vi fram det bästa alternativet för dig!

 

Hör av dig till oss när du behöver hjälp med:

– Ventilation

– Automation

– Kyla

– OVK/Injusteringar

Kontakt