Automation av fastigheter

Visste du om att du kan styra ditt hem från din mobiltelefon? Du kan exempelvis reglera belysning, värme och kolla spisen. Automation i fastigheten spar på din plånbok och på miljön. Smart, eller hur?

Fastighetsautomation – för fastighetsägare och företag

Vår lösning inom fastighetsautomation passar dig som vill ha en intelligent fastighet med möjlighet att fjärrstyra och schemalägga flertalet funktioner som exempelvis belysning, värme, ventilation, brand- och inbrottslarm, passersystem, övervakningskameror och laddstationer i ett och samma system.

Det automationssystem vi använder heter KNX. Det är standardiserat och öppet. Det innebär att det inte är knutet till en specifik leverantör utan går att skräddarsy helt efter dina behov och önskemål.

Projektering

Vad är fastighetsautomation?

I grunden handlar fastighetsautomation om:

1

Att fastigheternas temperatur, luftflöden och ljus automatiskt anpassas efter nyttjandet av rum
och lokaler.

2

Fastighetens tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.

3

Energianvändningen sänks och driftnettot optimeras.

Friskvård för byggnader

Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det leder också till bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i.

De största fördelarna för dig som kund är:

  1. Problem upptäcks innan de ställer till problem
  2. Byggnadens livscykel förlängs
  3. Kontinuerlig energioptimering ger bättre driftnetto
  4. Samlad helhetsbild över alla system - bättre överblick, enklare ägande
  5. Installationerna kan övervakas och styras på distans
  6. Lägre utsläpp och andra miljövinster

 

Ett bra system tar bort överlappande aktiviteter och gör din fastighet smartare, effektivare och mer hållbar.

Kontakta oss