Samarbete med Fiberstaden

”Bravida är en kunnig och trygg samarbetspartner som finns nära till hands när det verkligen behövs.”

bravida-fiberstaden690x460px.jpg

Bravida är Fiberstadens samarbetspartner när det gäller fiberskarvning och fiberblåsning i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Samarbetet inleddes för drygt 20 år sedan då Hudiksvalls kommun började bygga stadsnät. Sedan dess har uppdraget vuxit och omfattar sedan 2008 även stadsnätet i Nordanstigs kommun.

Christoffer Hammarström är teknikchef på Fiberstaden. Han ansvarar för både utbyggnad och teknisk drift av stadsnätet i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun.

– Det som är viktigt för oss när vi väljer en samarbetspartner är att leverantören erbjuder ett bra pris, att de har certifierade fibertekniker, att de finns lokalt så de kan komma till oss med kort inställelsetid samt att de är en trygg och pålitlig partner som ställer upp när det verkligen behövs. Bravida som uppfyller alla dessa kriterier, har rangordning ett bland våra ramavtalsparters och får därmed flertalet av våra uppdrag, säger Christoffer Hammarström.

Fiberstadens stadsnät är ett öppet stadsnät, vilket innebär att det är öppet för alla leverantörer som vill leverera tjänster till företag och privatpersoner. Kunderna får därför ett brett utbud att välja bland och kan enkelt byta tjänsteleverantör om och när de så önskar. Fiberstaden finns nära sina användare och servar både företag och privatpersoner. Bravida ombesörjer både nyinstallation och service till fastigheterna.

– Våra projekt omfattar allt från utbyggnad av fiber inom ett helt område till enstaka anslutningar. Vi gör också en del företagsanslutningar. Styrkan med Fiberstaden är att vi finns och verkar lokalt, nära våra användare. Genom vårt goda samarbete med Bravida kan vi snabbt och effektivt ansluta fastigheter i vår bygd och likaså utföra service om det behövs, säger Christoffer Hammarström.

Just nu är Bravidas fibertekniker involverade i flera projekt på uppdrag av Fiberstaden. Bland annat ett område i Svågadalen där ca 160 kunder beställt fiberanslutning och ett i Långbacka där drygt 80 kunder beställt.

Vad är ett stadsnät?
Ett stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation — till exempel internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster.