Kyltekniker i Östersund

En bra kylanläggning är avgörande för att rätt temperatur ska bibehållas. Bravidas kyltekniker erbjuder installation och service av hållbara kylsystem som också sparar dina energikostnader.

Service och installation av kylanläggningar

Hos Bravida i Östersund har vi kunniga kylmontörer och kylinstallatörer som installerar kylanläggningar för traditionella köldmedium, men även CO2-, propan-, och ammoniakanläggningar. Vi erbjuder kompletta tjänster och lösningar för kyla och komfort. Utöver det så kartlägger, analyserar, åtgärdar vi alla arbeten med en efterföljande uppföljning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan. Självklart är alla installationerna certifierade.

Kontakta oss när du behöver hjälp med kylanläggningar!