Kontaktuppgifter

Adress huvudkontor

Mikrofonvägen 28
126 81 Stockholm

info@bravida.se

Telefon huvudkontor

+46 8 695 20 00

Rikstäckande avtal

För frågor gällande rikstäckande avtal, kontakta gärna någon av nedanstående personer.

 

Kontaktpersoner

Emma Sällylä Key Account Manager Division Riks
Johan Järvholm Division Nord
Stefan Marshall Division Syd
Kent Möller Division Syd
Anna Vilfalk Key Account Manager Division Syd