Experter på kylanläggningar

Bravida i Simrishamn installerar kylanläggningar för industrier, livsmedel, datorhallar och ishallar.

Rätt temperatur i kylanläggningen

En kylanläggning behövs för att hålla en specifik kyltemperatur. Bravida gör installationer och reparationer av kylanläggningar i bland annat livsmedelsbutiker, inom industrin och ishallar. Våra kyltekniker installerar och servar kylanläggningar samt förbättrar anläggningens drift för att minska energiförbrukningen. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en kylanläggning som passar ditt ändamål.

Läs mer om hur vi jobbar med kylanläggningar i broschyren:

Rätt temperatur utan avbrott

 

 

 

Kyltekniker Bravida

Kontakt