Fastighetsunderhåll och drift

Vi erbjuder tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter och anläggningar. Vi arbetar efter väl inarbetade rutiner och processer för att säkerställa att arbetet utförs enligt nödvändiga intervaller och kompetensbehov. Rapporter, planer, scheman, journaler och statistik utförs och uppdateras kontinuerligt.

Specialistkompetens med lång erfarenhet

Vår specialistkompetens sträcker sig inom alla installationsområden. Vår teknikavdelning ser alltid till att driftorganisationen har det kompetens som arbetet kräver. Många av våra kunder har upptäckt fördelar med att låta automationssystemet upptäcka brister i fastighetssystem långt före hyresgästerna gör det. Teknikavdelningen är experter på uppkopplade fastigheter och har installerat automationssystem åt olika fastighetsägare i Stockholm. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med vår kompetens och de lösningar vi tar fram för just din specifika fastighet.

Bravida hjälper kunder att automatisera fastigheter

Kontakt