Fastighetsautomation

Med fastighetsautomation gör vi så att fastigheten har kontroll på alla flöden – vatten, ventilation och antal människor som befinner sig i lokalerna med mera. Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det ger också ett bättre inomhusklimat och på så sätt hälsosammare fastigheter att vistas i.

Vad handlar fastighetsautomation om?

  1. Att fastigheternas temperatur, luftflöden och ljus automatiskt anpassas efter nyttjandet av rum och lokaler.
  2. Att fastighetens tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.
  3. Att sänka energianvändningen och optimera driftnettot.Så här jobbar vi med fastighetsautomation

Med automation gör Bravida fastigheter smarta

Kontakt