Renovering, om- och tillbyggnad

Vi hjälper er med hållbara helhetslösningar för era fastigheter. Vi projekterar, installerar och erbjuder långsiktig service. Våra huvudsakliga teknikområden är inom el, värme och sanitet, ventilation, kylinstallation och fastighetsautomation.

Samordnade installationer

På Bravida ser installationerna i fastigheten som en enhet. Genom att jobba i ett sammanhållet projekt kan vi ta ansvar för att installationerna genomförs på ett strukturerat sätt. Under projektet behöver beställaren bara ha kontakt med en projektledare.

Bravida ansvarar för både samordning av alla installationer och för att du som beställare ska bli nöjd med slutresultatet.

Bravidas teknikkonsulter projekterar

Kontakt