El, tele och datainstallationer

Vi erbjuder el, tele och datainstallationer i små och stora projekt, inom de flesta typer av fastigheter, industrier och anläggningar.  Vi föredrar totalentreprenader där vi får projektera och utföra egna kostnadseffektiva systemlösningar med långsiktigt lägre kostnader för drift och underhåll. Vi har alla nödvändiga certifikat och behörigheter och vi har behörighet att utföra fibersvetsning.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!