Fastighetsautomation

Fastighetsautomation är grunden för framtidens smarta byggnader. Tekniken innebär att fastighetens tekniska delsystem, exempelvis belysning, värme och ventilation, integreras och kopplas upp mot ett centralt system. Vi kopplar ihop tekniksystemen och gör det möjligt att automatisera och styra dem på distans. För varje installation optimeras driften så att installationerna bara används när de behövs - detta för att spara på energikostnader.

Vi utför automationsentreprenader inom de flesta typer av fastigheter, industrier och anläggningar. Vi projekterar och utför kostnadseffektiva systemlösningar med långsiktigt lägre kostnader för drift och underhåll.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!