Att bli leverantör till bravida

För att bli leverantör till Bravida behöver man först genomgå en leverantörsbedömning i tre steg.

I steg 1 kontrollerar Bravida att ditt företag uppfyller de juridiska och finansiella grundkrav som Bravida har.  

I steg 2 skickas en leverantörsenkät till ditt företag där du lämnar information och dokument som styrker företagets arbete inom:

  • Implementering och uppföljning av Bravidas uppförandekod inom företaget och hos era leverantörer
  • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
  • Miljö
  • Affärsetik och antikorruption
  • Kvalitet

I steg 3 bedöms företagets produkter eller tjänster utifrån bland annat funktionalitet, kvalitet, miljö, pris och montage.

Förutsatt att ditt företag uppfyller Bravidas krav läggs det  upp i Bravidas inköpssystem där våra avdelningar sedan kan göra beställningar till er.

För mer information och ansökan, vänligen kontakta:
Underentreprenörer och bemanningsföretag: adminue@bravida.se
Materialleverantörer: adminmaterial@bravida.se