Arbetssätt

Med effektiva arbetssätt och verktyg vill Bravida bidra till en hållbar produktion. Vi arbetar alltid utifrån en strukturerad process i våra projekt och uppdrag. Det skapar kundnytta och lönsamhet och ger förutsättningar för en bra arbetsmiljö.

Ordning + reda = resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar hela tiden med att förenkla och effektivisera vårt arbete. Med tydlig planering och strukturerade arbetsprocesser skapar vi en hög och jämn kvalitet i våra leveranser.

Ordning och reda innebär effektiv resursanvändning för kunden, samhället och oss själva. Det främjar också en god och säker arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och kan göra ett bra jobb.

Våra gemensamma system lägger grunden

Bravida har ett koncerngemensamt verksamhetsledningssystem – BravidaBas (ISO 9001/14001-certifierat). Systemet säkerställer att aspekter som kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras i vårt arbete. Koncernen har även gemensamma systemstöd för ekonomi, HR, inköp och administration.

Vi utvecklar våra arbetssätt

Genom våra produktivitetsprogram vidareutvecklar vi vår personal, våra gemensamma arbetssätt och våra verktyg, genom:

  • Generellt: utbildning, uppföljning och stöd i olika former.
  • Inköp: ökat nyttjande av Bravidas inköpsplattform och centrala avtal samt att minska antalet hämtordrar.
  • Service: förenkla kundkontakt, övergå från akut till planerad service.

Inom service har vi sett effekter i form av fler tecknade serviceavtal och möjlighet till nyanställningar. För kunderna innebär det lägre driftkostnader och färre avbrott. Kort sagt, en effektivare resursanvändning och mindre miljöpåverkan.