Vi kör på fossilfritt bränsle

En del av våra bilar kör på 100 % fossilfritt bränsle, kanske har du sett någon av dem i trafiken?

Hållbarhet är en del av Bravidas vardag, vi hjälper fler än 55 000 kunder att bidra till ett mer hållbart samhälle. Men hållbarhetsfrågan är större än så – den handlar om allt vi gör i vår vardag. Att minska de drivmedelrelaterade utsläppen av koldioxid är ett av Bravidas hållbarhetsmål.

100 procent fossilfritt_webb large.jpg

Jag kör på 100% fossilfritt bränsle

Om du sett en bil märkt med ovan så kör den på HVO (hydrerad vegetabilisk olja) diesel, ett förnybart dieselbränsle som reducerar det fossila utsläppet av koldioxid. 

Fördelar med HVO diesel

  • Reducerar koldioxidutsläpp med 90 % jämfört med vanlig diesel.
  • Ger en renare och mer effektiv förbränning som i sin tur ger mindre sot i motorn och i filtren.
  • Ger oss en bättre miljö.

HVO diesel baseras till 100 % på förnybara råvaror och framställs genom hydrering av dessa. HVO diesel är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. 

HVO diesel uppfyller inte gällande dieselstandard men den liknar vanlig diesel så mycket att den kan användas i konventionella dieselmotorer om fordonsleverantören godkänner det.