Datahallar i Mälardalen

Bravida är generalentreprenör vid tre byggen av datahallar i Mälardalen på uppdrag av en konfidentiell kund.

Våra arbeten startade i början av februari 2024 och pågår fram till december 2024. Vi installerar bland annat ställverk, processvattentankar och reservkraftgeneratorer, och har tidigare genomfört ett antal liknande projekt för samma kund med start 2021.

Om Bravidas leverans

Vid bygget av datahallarna utför vi tjänster inom både generalentreprenad och installationer. 

Tjänster inom generalentreprenad:

 • Detaljritningar
 • BIM-samordning
 • Tillfälliga arbeten
 • Brandklassade innerväggar
 • Kablage för övervaknings- och passersystem
 • Anpassning och tillbyggnad av stålstommar
 • Betongfundament för generatorer och vattentank (under dem borrade stålpålar till berggrunden) 

Installationer inom El, Kraft, VS, Vent och rör: 

 • HVAC
 • Kyla
 • Bränsleledningar för generatorer
 • Elkraft
 • Belysning
 • Sprinkler
 • Övervaknings- och passersystem

Projekteringsansvar för bygg och installationer ligger hos kunden.

Kontaktpersoner

Byggarbetsplatser